Döngüler ve Karar Yapıları

Oracle döngü ve karar yapıları;

While Döngüsü:

WHILE (Kosullar)
LOOP
 /*Komutlar SQL'ler*/
 EXIT => Donguden cikis
END LOOP;

For Döngüsü:

IN: Artan
RESERVE: Azalan

FOR donguDegiskeni IN/RESERVE kactanBasliyacagi .. kacaKadarGidecegi
LOOP
 /*Komutlar SQL'ler*/
 EXIT => Donguden cikis
END LOOP;

IF – ELSE Yapısı :

IF Kosullar THEN
 /*Komutlar SQL'ler*/
ELSIF Kosullar THEN
 /*Komutlar SQL'ler*/
ELSE
 /*Komutlar Sql'ler*/
END IF;

SWITCH – CASE Yapısı:

CASE (koşul)
WHEN 'kosulun esitlik saglayacagi deger' THEN
 /*Komutlar SQL'ler*/
ELSE
 /*Komutlar SQL'ler*/
END CASE