SQL Group By Query Function in CodeIgniter Framework – group_by()

You can use GROUP BY function with SELECT statement in CodeIgniter. When you use the GROUP BY function it will divide similar data into classes.

You can use a GROUP BY clause in CodeIgniter framework like on the below.

$this->db->group_by("start_date");
// GROUP BY start_date

You can create a statement that has multiple values such as below.

$this->db->group_by(array("start_date", "end_date"));
// GROUP BY start_date, end_date

[Resolved]: Uncaught Error: Call to undefined function oci_connect()

Php ile oracle veritabanlarına bağlanmaya balıştığınızda aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız çözümü bu yazıda bulabilirsiniz.

<?php
$dbconn = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=testdb user=testusr password=12345");
Fatal error: Call to undefined function oci_connect() in /var/www/html/index.php on line 3

İlk olarak oracle download sayfasından ihtiyacınız olan client sürümünü indirebilirsiniz. Basic ve sdk paketini mutlaka indirmelisiniz. Diğer paketleri ihtiyacınız doğrultusunda indirebilirsiniz. Ben aşağıdaki tüm paketleri indirdim.

instantclient-basic-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip
instantclient-sqlplus-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip
instantclient-tools-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip
instantclient-sdk-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip
instantclient-jdbc-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip
instantclient-odbc-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip

İndirdiğiniz tüm paketleri /opt/oracle dizini altına çıkartın.

# mkdir /opt/oracle
# unzip instantclient-basic-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip -d /opt/oracle/
# unzip instantclient-sqlplus-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip -d /opt/oracle/
# unzip instantclient-tools-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip -d /opt/oracle/
# unzip instantclient-sdk-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip -d /opt/oracle/
# unzip instantclient-jdbc-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip -d /opt/oracle/
# unzip instantclient-odbc-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip -d /opt/oracle/
# ls /opt/oracle
instantclient_19_3
# mv instantclient_19_3 instantclient

Dizin yapısı yukarıdaki gibi olacaktır.

Eğer httpd kullanıyorsanız aşağıdaki dosyaların en altına ilgili komutları kopyalayın.

# cat /etc/sysconfig/httpd
LD_LIBRARY_PATH=/opt/oracle/instantclient
PATH=/opt/oracle/instantclient:$PATH
ORACLE_HOME=/opt/oracle/instantclient 
# cat /etc/bashrc
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/oracle/instantclient
export PATH=/bin:/opt/oracle/instantclient:$PATH
export ORACLE_HOME=/opt/oracle/instantclien

Bu ayarlamaları yaptıktan sonra oci8 modülü kurulması gerekmektedir. Bu modülü pecl veya remi repository’i tanıtarak yum install şeklinde kurabilirsiniz. pecl ile aşağıdaki şekilde kurabilirsiniz.

# pecl download oci8
# tar -zxf oci8-1.4.10.tgz
# cd oci8-1.4.10

phpize ile paketi kurulum için hazırlamak gerekiyor. phpize kurulu değilse yum install phpize şeklinde kurabilirsiniz.

# phpize
# ./configure -with-oci8=shared,instantclient,/opt/oracle/instantclient
veya
# ./configure -with-oci8=shared,$ORACLE_HOME

Son aşama olarak paket kurulumunu aşağıdaki gibi gerçekleştirebilirsiniz.

# make install