Almanca Sayılar – Gramer Notları 8

Almanca’da sayılar 0 ile 20 arasında çok az değişiklik gösterir. Ancak 20’den sonraki sayıların yazımı İngilizce’den farklıdır.

Örneğin, 21 Almanca’da “einundzwanzig” olarak yazılır ve 30 “dreißig” olarak. 100’ü “einhundert” olarak yazmaktadır. 1000 ise “eintausend” olarak yazılmaktadır.

SayıYazılışıOkunuşuSayıYazılışıOkunuşu
0nullnool11elfelf
1einsains12zwölftsvulf
2zweitsvai13dreizehndraytseyn
3dreidray14vierzehnfiirzeyn
4vierfiir15fünfzehnfynfzeyn
5fünffynf16sechzehnzekszeyn
6sechszeks17siebzehnzibzeyn
7siebenziben18achtzehnaktzeyn
8achtakt19neunzehnnoynzeyn
9neunnoyn20zwanzigtsvantsig
10zehntsen
20 ye kadar olan Almanca sayıların yazılışı ve okunuşu

Almanca’da sayılar 20’den sonraki sayıları yazmak için, 20’den sonraki sayıların başına “und” eklenir.

Örneğin: 21 = “einundzwanzig”, 22 = “zweiundzwanzig” vb. Bu formül, almanca’da 20’den sonraki tüm sayıları yazmak için kullanılır.

Almanca’da 20 den 100 e kadar olan sayıların formül şeklinde yazılması için aşağıdaki kurallar kullanılır:

  1. 20-29 arası sayılar için “zwanzig” eklenir. Örneğin: 20 = “zwanzig”, 21 = “einundzwanzig”, 22 = “zweiundzwanzig” vb.
  2. 30-99 arası sayılar için rakamların başına “dreißig”, “vierzig”, “fünfzig”, “sechzig”, “siebzig”, “achtzig” veya “neunzig” eklenir. Örneğin: 30 = “dreißig”, 40 = “vierzig”, 50 = “fünfzig” vb.
  3. 30-99 arası sayılar için 20’den küçük bir sayının adı eklenir. Örneğin: 31 = “einunddreißig”, 42 = “zweiundvierzig”, 59 = “neunundfünfzig” vb.

Formül olarak ifade edersek:

Sayının yazılışı = [Sayının başına gelecek rakam] + “zig” + [“und” + [20’den küçük sayının yazılışı]] (20-99 arası sayılar için)

Not: Almanca sayının başına gelecek rakamların yazılışı:

30 = “dreißig”, 40 = “vierzig”, 50 = “fünfzig”, 60 = “sechzig”, 70 = “siebzig”, 80 = “achtzig”, 90 = “neunzig”

Das Passiv (Edilgen Yapılar) – Almanca Gramer Notları 7

Öznesi belli olmayan cümlelerde tercih edilir. Getiriliyor, götürülüyor, yapılıyor, yaptırıldı şeklinde…

Edilgen yapılarda kurulacak cümlelerin yapısı aşağıdaki şekildedir.

ZamanCümle yapısı
PräsensWerden + V3
PräteritumWurden + V3
PerfektSein + V3 + worden
PlusquamperfektWar + V3 + worden
Futur 1Werden + V3 + werden
Cümle yapısı

Präsens

Ich werde
Du wirst
Er/Sie/Es wird
Wir werden
Ihr werdet
Sie/sie Werden

Der Chef montiert die Teile (Aktiv)
Die Teile werden (von dem Chef) montiert. (Passiv)

Die Mutter räumt das zimmer auf. (Aktiv)
Das zimmer wird (von der Mutter) aufgeräumt. (Passiv)

Der Mann kauft das Haus.
Das Haus wird (von Mann) gekauft.

Ich koche das Essen.
Das Essen wird (von mir) gekocht.

Die Reifen werden geprüft. (Tekerlekler test ediliyor)
Die Bremsen werden getestet. (Frenler test edeiliyor)
Das Passiv wird von mir beigebracht. (Pasif benim tarafımdan öğretiliyor)

Präteritum

Ich wurde
Du wurdest
Er/sie wurde
Wir wurden
Ihr wurdet
Sie/sie wurden

Der Chef bestellte die Teile. (Şef parçaları sipariş verdi) (Aktif)
Die Teile wurden (vom Chef) bestellt (Parçalar (şef tarafından) sipariş verildi) (pasif)

Das Problem wurde gelöst. (Sorun çözüldü)

Die Mutter machte ein Foto. (Anne bir resim yapıyor)
Das Foto wurde (von der Mutter) gemacht. (Resim anne tarafından yapıldı)

Das Essen wurde von uns gekocht. (Yemek bizim tarafımızdan pişirildi)
Die Reifen wurden von dem Mechaniker repariert. (Tekerlekler mekaniker tarafında tamir edildi)

Futur 1

Der Lehrer erzählt das Thema (Öğretmen konuyu anlatıyor) (Aktiv)
Der Lehrer wird das Thema erzählen (Aktiv)
Das Thema wird erzählt werden (Konu anlatılacak) (Passiv)

Ich werde das Buch bestellen (Kitabı sipariş edeceğim)
Das Buch wird von mir bestellt werden (Kitap benim tarafımdan sipariş edilecek)

Wann werden die Teile bestellt werden? (Parçalar ne zaman sipariş edilecek) (Passiv)

Perfekt

Ich bin
du bist
Er/Sie/Es ist
Wir sind
Ihr sind
Sie/sie sind

Der Mann haf das Heft genommen (Adam defteri aldı)
Das Heft ist genommen worden (Defter alındı)

Die probleme sind gelöst worden. (Problemler çözüldü)

Plusquamperfekt

Ich war
Du warst
We/sie/Es war
Ihr wart
Sie/sie war

Nachdem der Chef das Teil bestellt hatte, hat er es bekommen. (Aktiv)
Nachdem das Teil bestellt worden war, … (Passiv)

Mein Vater hatte das Haus gebaut.(Bababm evi inşa etmişti)
Das Haus war von meinem Vater gebaut worden (Ev babam tarafından inşa edilmişti)

Ich hatte das Zimmer geputzt. (Ben odayı temizlemiştim)
Das Zimmer war von mir geputzt worden.

Tüm Zamanlarda Örnekler

Der Postbeamte bringt die Briefe. (Postacı mektupları getiriyor)
Präsens: Die Briefe werden (vom Postbeamte) gebracht. (Mektuplar postacı tarafından getiriliyor)
Präteritum: Die Briefe wurden (vom Postbeamte) gebracht. (Mektuplar postacı tarafından getirildi)
Futur 1: Die Briefe werden (vom Postbeamte) gebracht werden. (Mektuplar postacı tarafından getirilecek)
Perfekt: Die Briefe sind (vom Postbeamte) gebracht worden. (Mektuplar postacı tarafından getirildi)
Plusquamperfekt: Die Briefe waren (vom Postbeamte) gebracht worden. (Mektuplar postacı tarafından getirilmişti)

Wann wird das Teil montiert? (Parça ne zaman monte ediliyor)
Wann wurde das Teil montiert? (Parça ne zaman monte edildi)
Wann wird das Teil montiert werden? (Parça ne zaman monte edilecek)
Wann ist das Teil montiert werden? (Parça ne zaman monte edildi)
Wann war das Teil montiert worden? (Parça ne zaman monte edilmişti)