Catalog Upgrade Sonrası ORA-15204 Hatası

Oracle database upgrade işleminin ardından RMAN ile backup alınırken ASM disk grupları ile Database versiyonunun uyuşmamasından ORA-15204 hatası alınabilir.

Database üzerinden compatible sürümü aşağıdaki gibi kontrol edilir. 

SQL> show parameter compatible; 

NAME          TYPE    VALUE
compatible    string          11.2.0.0.0

ASM disk gruplarının compatible kontrolü:

ASMCMD> lsattr -l -G RECOC1 compatible.rdbms 

Name Value
compatible.rdbms 11.2.0.0.0
ASMCMD> lsattr -l -G DATAC1 compatible.rdbms 

Name Value
compatible.rdbms 11.2.0.4.0

DATAC1 ve RECOC1 disk gruplarının farklı versiyonda olduğu dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu örnekte database’e ait tüm datafile’lar RECOC1 disk grubunda, spfile DATAC1 disk grubunda bulunmaktadır.  Database backup işlemine başladığında spfile’nin backup’ı otomatik alınır. Spfile database ile uyuşmayan disk grubunda olduğundan dolayı backup işlemi başarısız olmaktadır.

Compatible sorunu çözülene kadar spfile’nin backup’ı aşağıdaki gibi alınabilir.

SQL> create pfile ='/u02/backup/spf_%d_%T_%s_%p.bck' from memory;

Database’in compatibility parametresini 11.2.0.4.0’a set edildiğinde spfile backup alma işlemi başarılı olacaktır.

SQL> alter system set compatible=’11.2.0.4.0′ scope=spfile sid='*'; 
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *