Oracle Enable/Disable Unified Audit

Merhaba arkadaşlar, bu yazıda oracle veritabanlarında unified auditing özelliğini açmayı göstereceğim. Unified özelliğinin açılması sunucu üzerinde bulunan tüm veritabanlarının kapalı olması gerekmektedir.

Veritabanı üzerinde unified auditin açık olup olmadığı kontrol aşağıdaki gibi yapılabilir.

SQL> SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Unified Auditing';
VALUE
-------
NO

Unified audit özelliği aşağıdaki şekilde açılır.

$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
$ make -f ins_rdbms.mk uniaud_on ioracle

İşlem sonrasında unified audit özelliği açılmış olacaktır.

SQL> SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Unified Auditing';
VALUE
-------
YES

Veritabanı üzerinde bulunan logları aşağıdaki şekilde purge edebilirsiniz.

BEGIN
DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL(
audit_trail_type =>  DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED,
use_last_arch_timestamp =>  FALSE);
END;
/ 

OS üzerinde bulunan auditleri aşağıdaki şekilde purge edebilirsiniz

EXEC DBMS_AUDIT_MGMT.DROP_PURGE_JOB('CLEANUP_OS_DB_AUDIT_RECORDS');
BEGIN
DBMS_AUDIT_MGMT.DEINIT_CLEANUP(
AUDIT_TRAIL_TYPE   => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_ALL);
END;
/

Son olarak açık olan unified audit aşağıdaki gibi kapatılabilir.

$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
$ make -f ins_rdbms.mk uniaud_off ioracle 
SQL> SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Unified Auditing';

VALUE
-------
NO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *