Oracleasmlib Kurulum ve Konfigürasyon

Oracleasmlib kütüphanesi ile ASM de kullanacağınız data grupları oluşturup oluşturduğunuz gruplara disk ekleyip çıkartma işlemi yapabilirsiniz.

İlk adım olarak oracle ASM kütüphanelerini aşağıdaki gibi kurabilirsiniz.

# yum install oracleasm-support
# yum install oracleasmlib

Kurulumun tamamlanmasının ardından oracleasm kütüphanesi aşağıdaki şekilde aktif edilmelidir. Aktif edildiği anda /dev dizini oracleasm dizini oluşacaktır.

# oracleasm init
 Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm
 Loading module "oracleasm": oracleasm
 Configuring "oracleasm" to use device physical block size
 Mounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm

Ardından disk grupları configure etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

# oracleasm configure

Yeni bir disk grubu oluşturup ASM içerisinde kullanacağınız diskleri bu gruba aşağıdaki şekilde ekleyebilirsiniz.

# oracleasm createdisk DATA /dev/sde1
 Writing disk header: done
 Instantiating disk: done
# oracleasm createdisk RECO /dev/sdf1
 Writing disk header: done
 Instantiating disk: done

Disk gruplarının oluştuğu kontrolünü aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

# oracleasm listdisks
 DATA
 RECO
# oracleasm querydisk -d DATA
 Disk "DATA" is a valid ASM disk on device [8,17]

Bu adımdan sonra grid infrastructure kurumuna başlayabilirsiniz.

Varolan disk grubuna yeni bir disk eklemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz (ASM profile’i set etmeniz gerekmektedir). Disk ekleme işini kurulum tamamlandıktan sonra asmca (Oracle ASM Configuration Assistant) ile de yapabilirsiniz.

$ sqlplus / as sysasm
SQL> ALTER DISKGROUP DATA ADD DISK '[DISK PATH]';
SQL> ALTER DISKGROUP DATA ADD DISK '/dev/sdg1';

Disk ekleme işlemini yaptıktan sonra rebalance işlemi yapılması gerekmektedir. Bu yazıda kurulum anlattığım için disklerin içerisi boş olacaktır. Bu nedenle rebalance işlemine gerek olmayabilir. Fakat disk grubunun içerisi dolu ise rebalance işlemi gereklidir.

Rebalance işlemleri için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

ASM rebalance işlemleri