Procedure İçerisinden Dictionary Viewlere Erişim

Oracle db içerisinde procedure oluşturup scheduler job içerisinden çağırıldığı durumlarda yetki hatası ile karşılaşılabilir. (Eğer procedure içerisinden v$session gibi dictionary viewlere select çekiliyorsa)

Procedure içerisinden dictionary objelere ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki yetkinin ilgili kullanıcıya tanımlanması gerekmektedir.

Kullanıcı DBA rolüne sahip olsa bile bu yetkilerin verilmesi gerekmektedir.

-- Tüm dictionary viewlere erişim yetkisi için
SQL> grant select any dictionary to dbuser;
-- Aşağıdaki şekilde de tanımlayabiliriz
SQL> grant select on v_$session to dbuser;
SQL> grant select_catalog_role to dbuser;