Oracle Restore to the Point

Bu yazıda oracle veritabanında restore point oluşturulması, oluşturulan restore pointe dönülmesini anlatacağım.

Eğer database’nin archive log modu ve flashback özelliği kapalı ise aşağıdaki şekilde bu özelliklerin açılması gerekiyor. Bu işlemlerin yapılabilmesi için db’nin mount modda olması gerekiyor.

SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount;

Database’i archive log moduna almak için:

SQL> alter database archivelog;

Flashback özelliğinin açılabilmesi için öncelikle aşağıdaki iki parametrenin ayarlanması gerekiyor.

SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size = 2G;
SQL> alter system set db_recovery_file_dest = 'path...';

Flashback modunda database log dosyaları oluşturmaktadır. Bu log dosyaları değişen dataların eski görünümünü içermektedir. Logların tutulacağı dizin db_recovery_file_dest parametresiyle belirlenir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken db_recovery_file_dest_size değeri diskteki free alan ve oluşacak logların boyutuna yetecek şekilde ayarlanması gerektiğidir.

Parametreler ayarlandıktan sonra flashback özelliği aşağıdaki gibi açılabilir.

SQL> alter database flashback on;

Bu işlem sonunda db açılabilir veya restore point oluşturacaksanız şimdilik veritabanını open moda alma adımını geçmeniz gerekmektedir.

SQL> alter database open;

Archive log modu ve flashback özelliğinin açık olup/olmadığı aşağıdaki gibi teyit edilebilir.

SQL> select flashback_on, log_mode from v$database;
FLASHBACK_ON LOG_MODE
------------ ----------------
YES      ARCHIVELOG

Bu sonucun döndüğünden emin olduktan sonra restore point oluşturulabilir.

Restore Point Oluşturmak

Veritabanı üzerinde restore point aşağıdaki şekilde oluşturulabilir.

SQL> create restore point RESTORE_POINT_NAME guarantee flashback database;

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; restore point create edildiği sırada veritabanının mount modda olması gerekmektedir. Aksi tahtirde oracle data tutarlılığı konusunda garanti vermemektedir.

Create edilen restore pointin teyidi v$restore_point viewinden yapılabilir.

SQL> select name,scn,gua,storage_size from v$restore_point;
NAME        SCN  GUA STORAGE_SIZE
------------------- ---- ---- ------------
RESTORE_POINT_NAME  129 YES   5242800

Restore Point’e Dönmek

Oluşturulan restore pointe dönme işlemi aşağıdaki şekilde yapılabilir.

 SQL> flashback database to restore point RESTORE_POINT_NAME;

Bu işlem sonucunda ilgili restore pointe dönüldüğü kontrolünü v$datafile viewindeki CHECKPOINT_TIME kolonunu kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Bu alandaki değerin restore pointi oluşturduğunuz zamanı gösteriyor olması gerekiyor.