My english grammar notes

HAVE GOT / HAS GOT
* Sahip olmak anlamında kullanılır.
S + have got / has got + Object + Complement CAN / CAN NOT
* Yapabilmek anlamına gelir. -ebilmek
S + can / can’t + Complement
COULD
Can’in geçmiş zaman hali
* Rica ederken
(+): S + could + V + C
(-): S + couldn’t + V + C
(?): could + S + V + C + ?
GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENCE
* Günlük alışkanlıkları söylerken ve sık sık tekrar eden durumlarda
(+):  S + (Sıklık Zarfları) + V (he, she, it => -s) + C
(-):  S + Aux (Do, Does) + V + C
(?): Aux + S + V + C
ALWAYS: Her Zaman
USUALLY: 
Genellikle
SOMETIMES:
Bazen
OFTEN:
Sık sık
NEVER:
Asla / Hiç
RARELY:
Nadiren
EVERY (TIME, DAY, WEEK …):
Her (Zaman, Gün, Hafta …)
COUNTABLE / UNCOUNTABLE – SAYILABİLEN / SAYILAMAYAN
HOW MANY – SAYILABİLEN
a / an
HOW MUCH – SAYILAMAYAN
some (biraz)
any (hiç – yok)
* Let’s buy same cheese from here
* I need a lemon for the salad
THIS – BU – Yakın Tekil
THAT – O – Uzak Tekil
THESE – BUNLAR – Yakın Çoğul
THOSE – ONLAR – Uzak Çoğul

SUBJECT PRONOUNS – KİŞİ ZAMİRLERİOBJECT PRONOUNS – İYELİK ZAMİRLERİ
IBenMeBeni/Bana
YouSenYouSeni/Sana
HeO (erkek)HimOnu/Ona
SheO (kadın)HerOnu/Ona
ItO (cansız/hayvan)ItOnu/Ona
WeBizUsBizi/Bize
YouSizYouSizi/Size
TheyOnlarThemOnları/Onlara

ŞİMDİKİ ZAMAN / PRESENT CONTINOUS
* Konuşma anında gerçekleşen eylemlerden bahsederken kullanılır.
* Yakın gelecekte gerçekleşecek olaylarda kullanılır.
(+): S + Aux (am, is, are) + Ving (-yor) + C
(-): S + am, is, are + not + Ving + C
(?): am, is, are + S + Ving + C
NOW: Şimdi
AT THE MOMENT: Şu an
RIGHT NOW: Hemen Şimdi
CURRENTLY: Şu anda, halen, Bu günlerde
GEÇMİŞ ZAMAN / SIMPLE PAST TENCE
* Geçmiş zamnalarda gerçekleşmiş olaylardan bahsederken kullanılır.
(+): S + Aux(did) + V2 (regular: -ed) + C
(-): S + Aux (did) + not + V1 + C
(?): Did + S + V1 + C
WAS / WERE
* Geçmiş zamanda am, is, are yardımcı fiilinin çekimlenmiş halidir.
* Hareket fiillerinin olmadığı cümlelerde kullanılır.
(+): S + was / were + C
(-): S + wasn’t / weren’t + C
(?): was / were + S + C + ?
HAVE TO / HAS TO
* Zorunluluktan bahsederken kullanılır.
* Kitabı okumalısın, Gitmelisin, O bisikleti sürmeli, Onlar buraya gelmeli
S + have to / has to + V + C
WANT TO / WOULD LIKE TO
* İstemek anlamına gelir.
* want to samimi olunan durumlarda
* would like to nazik ve resmi dillerde
S + want to / would like to + V + C
S + want to / would like to + Noun (İsim)
SHOULD / SHOULDN’T
* Önerilerde bulunurken yada bir kişinin yapması önerilen şeylerden bahsederken kullanılır.
* -malı / -meli anlamı katar.
S + should + V + C
** I should drink wather, because we need (ihtiyaç) 3 liters of water every day
PREPOSITION OF PLACE
ON:
Üstünde
IN: İçinde
BEHIND: Arkasında
IN FRONT OF: Önünde
NEXT TO: Bitişiğinde
ACROSS: Karşısında
UNDER: Altında
** The teeth are the mouth
CONPARATIVES / SUPERLATIVES (DAHA / EN)
* Sıfatları karşılaştırırken kullanırız.

 Hece SayısıComporative (Daha)Superlative (En)
HECE <= 2-er-est
HECE > 2 moremost

THAN
* Karşılaştırma yapmak için kullanılır.
* ondan, -dan anlamı katar.
** Yellow is most important than red
** Car is more comfortable than bus, my car is the most confortable.
WEATHER CONDITIONS (HAVA DURUMU)
Sunny:
Güneşli
Cloudy: Bulutlu
Rainy: Yağmurlu
Windy: Rüzgarlı
Foggy: Sisli
Thunderstorm: Fırtınalı
Snowy: Karlı
Hail Storm: Dolu fırtınası
** What is the weather like today? (it is …)
** What is your favorite weather conditions? (My favorite weather conditions is snowy or rainy)
PRESENT PERFECT (Etkisi Süren Geçmiş Zaman)
** Geçmiş zamanda gerçekleşmiş ama etkisi hala devam eden olaylardan bahsederken kullanırız.
(+) S + aux( have / has ) + V3 + C
(-) S + hava / has + not +V3 + C
(?) Have / Has + S + V3 + C…?
PAST PROGRESSIVE
* Geçmişte gerçekleşirken yarıda kesilmiş olaylardan bahsederken kullanılır.
* When kullandığımız cümlede Past Simple (Geçmiş Zaman) kullanılır.
* While kullandığımı cümlede Past Progressive kullanılır.
(+) While + S + aux(was / were) + Ving + C
(-) S + was / were + not + Ving + C
(?) was / were + S + Ving + C…?
SIMPLE FUTURE (Basit Gelecek Zaman)
* Gelecekte gerçekleşecek olaylardan bahsederken kullanılır.
* Olasılıklardan bahsederken
* Geleceğin planlanmış / olacağı belirli şeylerden bahsederken kullanılır.
(+) S + will + V + C
(-) S + will not / won’t + V + C
(?) will + S + V + C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *