Oracle Database 12c Release 2 Kurulum Ayarlamaları

Bu yazıda Oracle Database 12c sürümünü Oracle Linux 7 işletim sistemi üzerinde kurulum ayarlamalarını göstereceğim. Oracle veritabanını kurmak için swap alanının aşağıdaki boyutlarda olması gerekmektedir.

RAM MiktarıSwap Alanı
1 – 2 GB arasıRAM miktarının 1,5 katı
2 – 16 GB arasıRAM miktarı kadar
16 GB ve daha fazlası16 GB

Linux sunucularda genelde GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) bulunmaz. Eğer kullanıcı arayüzüne sahip değilseniz VNC Server Kurulum ve Konfigürasyonu yazıma göz atabilirsiniz. 

Adım 1: Host Dosyası

“/etc/hosts” dosyası içerisine makinenin ip adresini host adıyla eşleştirmemiz gerekmektedir. Benim kurulum yapacağım makinenin ip adresi “172.16.176.130”, adı “oracle12c”‘dir. Hosts dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

#<Makine İp Adresi> <Makine Tam Adı>    <Makine Adı>
 172.16.176.130   oracle12c.localdomain  oracle12c

Adım 2: Grup ve Kullanıcı İşlemleri

Oracle veritabanını kendi kullanıcımız ile kurabiliriz fakat Oracle, veritabanının kurulduğu makinede ayrı bir kullanıcı oluşturulup o kullanıcıyla kurulmak ister. Böyle olması yönetim ve güvenlik açısından büyük bir avantaj sağlar. Örneğin oracle adında bir kullanıcı oluşturup o kullanıcıyla veritabanını kurduğumuzda OS (İşletim Sistemi) tarafında “top u oracle” komutuyla veritabanınının durumunu görmek daha kolay olacaktır.
Oracle’yi kurmak için grupları ve kullanıcıyı aşağıdaki şekilde oluşturabiliriz.

groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle

Adım 3: Ek Ayarlar

2. adımda oracle kullanıcısını oluşturduk. Bu adımda oracle kullanıcısına bir şifre belirlememiz gerekiyor. Aşağıdaki şekilde belirleye biliriz.

# passwd oracle

“/etc/selinux/config” dosyasında SELINUX değişkenini aşağıdaki gibi ayarlayın.

SELINUX=permissive

“/etc/sysctl.conf” dosyasının sonuna aşağıdaki satırları ekleyin. karnel.shmmax ve karnel.shmall parametrelerinin kurulum yapılacak makineye göre ayarlanması gerekmektedir. karnel.shmmax parametresi toplam bellek (ram) miktarının yarısının byte cinsinden yazımıdır. karnel.shmall parametresi oracle’nin kullanacağı bellek miktarının pagesize’e bölünmesi ile bulunur. Pagesize değerini “GETCONF PAGESIZE” komutuyla öğrenebilirsiniz.

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = (TOPLAM_BELLEK * 1024 * 1024 * 1024 / PAGESIZE)
kernel.shmmax = (TOPLAM_BELLEK * 1024 * 1024 * 1024 / 2)
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

Parametrelerlin geçerli olabilmesi için aşağıdaki komutu çalıştırın.

/sbin/sysctl -p

“/etc/security/limits.conf” dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin.

oracle  soft  nofile  1024
oracle  hard  nofile  65536
oracle  soft  nproc  16384
oracle  hard  nproc  16384
oracle  soft  stack  10240
oracle  hard  stack  32768
oracle  hard  memlock  134217728
oracle  soft  memlock  134217728

Sunucuyu yeniden başlatıp aşağıdaki adımları takip edin.
Eğer bir güvenlik duvarınız varsa bunu veritabanı için yapılandırmalısınız veya aşağıdaki gibi devre dışı bırakabilirsiniz.

# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

Oracle veritabanının kurulacağı dizini oluşturup sahipliğini oracle kullanıcısı ve oinstall grubuna verin.

mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.2.1/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01

Şimdi aşağıdaki kodları kendi makinenize göre ayarlayıp “/home/oracle/.bash_profile” dosyasının altına yapıştırın. Bu işlemi yaparken oracle kullanıcısında olduğunuza dikkat edin!

# Oracle Kurulum Ayarları
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP
export ORACLE_HOSTNAME=oracle12c.localdomain
export ORACLE_UNQNAME=orcl
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.2.1/db_1
export ORACLE_SID=orcl
export PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

“.bash_profile” dosyasının aktif olabilmesi için “/home/oracle” dizinindeyken aşağıdaki komutu çalıştırın.

$ . .bash_profile

Buradan indirebileceğiniz yükleme dosyasını “/home/oracle/database” dizinine çıkartın.

unzip linuxx64_12201_database.zip

Son olarak aşağıdaki komutu oracle kullanıcısındayken çalıştırıp Oracle Universal Installer’i başlatabilirsiniz.

$ ./runInstaller

Eğer sunucuda GUI yoksa VNC Server Kurulum ve Konfigürasyonu yazıma göz atabilirsiniz.
Kurulumu bundan sonraki adımlarda görsel olarak devam edebilirsiniz.

Kurulumun görsel kısmındaki adımları başka bir yazıda ele alacağım. Umarım faydalı olmuştur.

One thought on “Oracle Database 12c Release 2 Kurulum Ayarlamaları”

 1. Hi everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and
  post is actually fruitful designed for me, keep up
  posting such posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *