SYSDBA Yetkisindeki Kullanıcıların Denetlenmesi

Oracle SYSDBA ve SYSOPER yetkilerine sahip kullanıcıları denetler. Bu yetkiye sahip kullanıcıların yaptığı işlemler default “ORACLE_BASE/admin/ORACLE_SID/adump” dizininde saklanır. Parametreleri “show parameter audit” komutuyla görebilirsiniz.

$ sqlplus / as sysdba
SQL> show parameter audit

Denetimle ilgili birkaç parametre aşağıdaki gibidir. 
audit_file_dest: audit (denetim) dosyalarının hangi dizinde olduğunu gösterir. Dinamik bir parametredir. Veritabanı aktifken değiştirilebilir fakat o anda sisteme bağlı kullanıcılar için değiştirilmeden önceki dizin adresi geçerlidir.
audit_sys_operations: Değerin true olması SYSDBA yetkisi ile bağlanılan her oturum için yeni bir dosya oluşturur. Statik bir parametredir. Değeri değiştirildiğinde veritabanı yeniden başlatılmalıdır.
Parametreleri aşağıdaki şekilde değiştire bilirsiniz.

ALTER SYSTEM SET parameter_name = value SCOPE = [SPFILE/MEMORY/BOTH]

SCOPE parametresinin aldığı değerler aşağıdaki gibidir.
SPFILE: Bu değer kullanıldığında yapılan değişiklikler veritabanı yeniden başlatıldığında aktif edilir.
MEMORY: Değer o anda değiştirilir fakat veritabanı yeniden başlatıldığında değişiklikler eski haline döner.
BOTH: Değeri o anda değiştirir. Veritabanı yeniden başlatıldığında da değişiklik eski haline dönmez. Bu değer statik parametreler için kullanılamaz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *