SYSDBA Yetkisindeki Kullanıcıların Denetlenmesi

Oracle SYSDBA ve SYSOPER yetkilerine sahip kullanıcıları denetler. Bu yetkiye sahip kullanıcıların yaptığı işlemler default “ORACLE_BASE/admin/ORACLE_SID/adump” dizininde saklanır. Parametreleri “show parameter audit” komutuyla görebilirsiniz.

$ sqlplus / as sysdba
SQL> show parameter audit

Denetimle ilgili birkaç parametre aşağıdaki gibidir.  Continue reading SYSDBA Yetkisindeki Kullanıcıların Denetlenmesi