Present Perfect vs Past Simple

Present perfect’te eylem, past simple de zaman önemlidir.

Past Simple Tense

Bu tense geçmişte yapılmış ve bitmiş eylemleri anlatırken kullanılır. Bu tense ile kurulan cümlelerde zaman önemlidir. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

S (özne) + V2 (fiil 2. hali, verb) + O (object, nesne) + T (time, zaman)

Bu zaman diliminde eylemin gerçekleştiği zaman dilimi kesindir. Örneğin I played futboll yesterday dediğimizde bu eylem kesinlikle dün yapılmış ve bitmiştir.

Bu tense ile birlikte aşağıdaki zaman dilimleri kullanılabilir.

 • 5 minutes ago
 • yesterday
 • last night
 • last week
 • last month
 • last summer
 • 2 years ago
 • in 2008
 • in the 15th century

Present Perfect Tense

Bu tense geçmişte yapılmış fakat şu anda da etkisi süren eylemlerde kullanılır. Burada yapılmış olan eylem önemlidir. Geçmişte yaşanmış tecrübeler anlatılırken de bu tense kullanılır. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

S + have/has + V3 + O + T (time, for/sinse)

Örneğin geçmişte şu yerde bulundun mu şeklinde bir soru sorulduğunda önemli olan o yerde bulunup bulunmadığınızdır. Soruyu bu tense ile cevaplayabilirsiniz. Eğer soruda orada ne zaman bulunduğunuz önemli ise past simple kullanmalısınız.

Geçmişte yaşanmış ve etkisi hala devam eden durumları aşağıdaki şekilde örneklendirebiliriz.

# I have broken my leg. (Bacağımı kırdım ve hala kırık halde).
# She has ironed your the shirts. (Gömleklerini ütüledi ve hala ütülü durumda).
# Thay have gone to the park. (Parka gittiler ve hala oradalar)
# I have cleaned the windows (Camları yıkadım ve şuan temiz durumda)
# I have lost my passport. (Pasaportumu kaybettim ve hala kayıp durumda)

Geçmişte yaşanmış tecrübelerden bahsederkende bu tense kullanılabilir. Örnek cümleler aşağıdaki gibi olabilir.

# I have worked here since I graduated school.
# We have been to Canada.

Biraz önce yapılmış olayları anlatırkende bu tense kullanılabilir. Örnek cümleler aşağıdaki gibi olabilir.

# They have written three letters already.
# He has finished his homework.

English Grammar Note 2

RELATIVE CLAUSES

 • Cümlenin ortak öznesi bulunur.
 • Bir ana cümle, bir yan cümle.
 • Ortak öznenin yanına “who/which/that” getirilir.
 • who: insanlar, which: hayvanlar ve cansız nesneler, that: hepsi için kullanılır.
 • who/which/that kullanılacak yerin bir önceki kelimesi mutlaka isim olmalıdır.

Eg: “Pizza yiyen adam, hamburger yemeyi sever”

“Adam pizza yiyor. (The man is eating a pizza.)” “Adam hamburger yemeyi sever.(The man likes eating hamburger)”

The man who is eating pizza likes eating hamburger.

“Yediğim yemek çok iyiydi.”: “Yemek yedim”, “Yemek çok iyiydi”: “The meal which I ate was very nice.”

TAG QUESTIONS (ONAYLAMA SORULARI)

Öyle değil mi?

Türkçe de bu cümleyi zamandan ve türden bağımsız olarak her cümleyle kullanabiliyoruz. İngilizce de cümlenin zamanına, türüne (+,-), öznesine bakmamız gerekiyor.

Şimdiki zaman: O şu anda havuzda yüzüyor, değil mi? (She is swimming in the pool right now, isn’t she?).

Onaylama sorusunda özel ad kullanılmaz. I, you, we, they, she, he, it kullanılır.

-Simple present tense (do, does)-

Some of the students knew the answer, didn’t they? (Birçok öğrenci ve simple past tense)

(+): Her father always comes home late, doesn’t he? (Babası sürekli gecikiyor, değil mi?)
(-): She hasn’t eaten breakfast yet, has she? (Henüz kahvahtı yapmadı, değil mi?)

Modals:
– We should use a sunscreen, shouldn’t we?
– She must buy herself a computer, mustn’t she?
– They may be late, don’t you think so / don’t you agree?
(may be/might be kullanıldığı zaman mayn’t veya mightn’t gibi kullanımlar olmadığından don’t you think so veya don’t you agree kullanılır)

Will You:
– Olumlu ve olumsuz emin ve rica cümlelerinde WILL YOU kullanılır.
– Rica cümlelerine kibarlık katmak amacıyla WOULD YOU / COULD YOU kullanılabilir.

There:
– Bu tür cümlelerde özne yerine THERE kullanılır.
– There is rainbow in the sky, isn’t there?

İşaret Zamirleri:
– This, that, these, those.
– Bu tür cümlelerde this ve that için it, these ve those için they öznesi kullanılır.
– This is your house isn’t it?
– Those are your books, aren’t they?

Belgisiz Zamir:
– Someone, no one, everyone…
– Bu tür cümlelerde özne olarak they kullanılır.
– Someone entered the house, didn’t they?
– Everybody was happy, weren’t they?

I am:
– Aren’t kullanılır.
– I am your friend, aren’t I?
– I am your friend, an I not? (daha resmi)

Bazen tag question kısmı, cümle olumlu olmasına rağmen olumsuz hale getirilmediyse ima, sevinç, sinirlenme belirtiyordur.
– She knows what she is talking about, does she? (ima)
– She wants to break up with me, does she? (anger)

IF CLAUSES / CONDITIONALS (Koşul Cümleleri)

 • Türleri: 0-1-2-3 (gerçeklik, hayal olma durumuna bağlı olarak)
 • Ortak özellikleri içerisinde en az 2 cümle bulundurmalarıdır.
 • Koşul bümlesi (if cümlesi), temel cümle

TYPE 0:
 iki cümle de geniş zamanda kurulur.
– Genel geçer durumlar belirtilir.
– If you eat too much, you get fat.
– İhtimal anlamı yoktur. Bu yüzden fizik kurallarını açıklarken kullanılır.
– If you boil the water, it evaporates.
– If you pour oil into water, it floats.
– When sözcüğünün if yerini tutabildiği bütün cümleleri type 0 ile kullanabiliriz.

TYPE 1:
– Farklı tense’ler kullanılarak oluşturulabilir ancak en yaygını Geniş Zaman, Will şeklindedir.
– Olasılık anlamı vardır.
– If have enough time tomorrow, I will go shopping.
– If you don’t answer the questions correctly, you will fail.
Geniş Zaman, Modal:
– If he doesn’t win the election, he can’t be the mayor.
– If you like animals, you shouldn’t wear fur.
Emir Cümlesi, Geniş Zaman:
– Use your umbrella, if it rains.
– Don’t get into the river, if you don’t know how to swim.

MODALS VERBS

PAST CONTINUOUS TENSE (GEÇMİŞ ZAMANDA DEVAMLILIK)

 • Geçmişte devamlılık gösteren tensdir. Geçmişte başlayıp, belli bir süre devam eden işleri anlatmak için kullanılır. Türkçe de “Sürekli geçmiş veya Şimdiki zamanın hikayesi” diyoruz.

(+): Subject + aux Verb + Ving + Complement
(-): Subject + aux Verb + not + Ving + Complement
– It was raining this morning.
– It was snowing yesterday.
– I was writing a book
– You were going to office.
– She was a little girl five years ago.

Past Continuous ile Zaman Zarfı:
– I was sleeping when you come.
– I was reading an interesting book, last night.
– He was going to school last year.

PRESENT PERFECT TENSE (YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN)

SubjectAux VerbVerbNesne/SıfatYer ZarfıZaman Zarfı
I
You
We
They
havecleaned
Washed
Seen
Been
the house
your car
himhere
just before
this morning
twice this week
for 2 days
He
She
It
hashad
read
rained
the car
two books
a lot


in London
since monday
so far
recently/lately

– I’ve, She’s şeklinde kısaltılabilir.
– Already (çok / zaten), Always (hep / her zaman), just (az önce), ever (hiç), never (hiç / asla)
– Never kullanıldığında cümle olumlu kurulur ancak anlam olarak olumsuzdur.