Present Perfect vs Past Simple

Present perfect’te eylem, past simple de zaman önemlidir.

Past Simple Tense

Bu tense geçmişte yapılmış ve bitmiş eylemleri anlatırken kullanılır. Bu tense ile kurulan cümlelerde zaman önemlidir. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

S (özne) + V2 (fiil 2. hali, verb) + O (object, nesne) + T (time, zaman)

Bu zaman diliminde eylemin gerçekleştiği zaman dilimi kesindir. Örneğin I played futboll yesterday dediğimizde bu eylem kesinlikle dün yapılmış ve bitmiştir.

Bu tense ile birlikte aşağıdaki zaman dilimleri kullanılabilir.

  • 5 minutes ago
  • yesterday
  • last night
  • last week
  • last month
  • last summer
  • 2 years ago
  • in 2008
  • in the 15th century

Present Perfect Tense

Bu tense geçmişte yapılmış fakat şu anda da etkisi süren eylemlerde kullanılır. Burada yapılmış olan eylem önemlidir. Geçmişte yaşanmış tecrübeler anlatılırken de bu tense kullanılır. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

S + have/has + V3 + O + T (time, for/sinse)

Örneğin geçmişte şu yerde bulundun mu şeklinde bir soru sorulduğunda önemli olan o yerde bulunup bulunmadığınızdır. Soruyu bu tense ile cevaplayabilirsiniz. Eğer soruda orada ne zaman bulunduğunuz önemli ise past simple kullanmalısınız.

Geçmişte yaşanmış ve etkisi hala devam eden durumları aşağıdaki şekilde örneklendirebiliriz.

# I have broken my leg. (Bacağımı kırdım ve hala kırık halde).
# She has ironed your the shirts. (Gömleklerini ütüledi ve hala ütülü durumda).
# Thay have gone to the park. (Parka gittiler ve hala oradalar)
# I have cleaned the windows (Camları yıkadım ve şuan temiz durumda)
# I have lost my passport. (Pasaportumu kaybettim ve hala kayıp durumda)

Geçmişte yaşanmış tecrübelerden bahsederkende bu tense kullanılabilir. Örnek cümleler aşağıdaki gibi olabilir.

# I have worked here since I graduated school.
# We have been to Canada.

Biraz önce yapılmış olayları anlatırkende bu tense kullanılabilir. Örnek cümleler aşağıdaki gibi olabilir.

# They have written three letters already.
# He has finished his homework.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *